Cel badania

Cel badania

Głównym celem realizacji badania jest stwierdzenie, czy i w jakim stopniu poziom smogu wpływa na występowanie objawów ze strony górnych dróg oddechowych u dzieci oraz w jakim zakresie smog może stymulować rozwój i przebieg przeziębień i infekcji.

Nasi eksperci

dr hab. n med. Wojciech Feleszko
dr hab. n med. Wojciech Feleszko
Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n tech. Artur Jerzy Badyda
dr hab. n tech. Artur Jerzy Badyda
Politechnika Warszawska
dr Adam Czarnecki
dr Adam Czarnecki
ARC Rynek i Opinia
Aleksandra Ratajczak
Aleksandra Ratajczak
Warszawski Uniwersytet Medyczny
mgr inż. Dominika Mucha
mgr inż. Dominika Mucha
Politechnika Warszawska

Metodologia

W ramach projektu naukowo-badawczego wykorzystane zostały dwa podstawowe źródła danych:

  • Dane o poziomie pyłów zawieszonych pochodzące ze stacji monitorujących (średnia wartość dobowa pyłów zawieszonych) przypisanych do danych lokalizacyjnych dzieci (miejsce stałego zamieszkania oraz miejsca nauki); wykorzystane zostały dane ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (traktowane jako dane referencyjne) oraz dane z czujników firmy Airly. 
    Ze względu na zachowanie jak największej dokładności w przeprowadzonym badaniu pod uwagę będą brane wartości kwintylowe stężenia pyłów zawieszonych.
  • Dane pochodzące z ankiet wypełnianych przez rodziców dzieci w wieku 3-12 lat. Pytania ankiety dotyczą występowania objawów przeziębieniowych u ich dzieci. Zastosowany do tego został standardowy kwestionariusz do pomiaru objawów u dzieci Winconsin Upper Respiratory Symptom Survey for Kid (WURSSS-K) w wersji polskojęzycznej (http://www.fammed.wisc.edu/wurss/use).
  • Ankieta miała postać kwestionariusza online możliwego do wypełnienia na komputerze lub smartfonie. 
  • Oprócz ankiet wypełnianych codziennie, na początku realizacji badania respondenci odpowiadają na zestaw pytań odnoszących się do ogólnego stanu zdrowia dzieci, skłonności do infekcji, podejrzewanych/potwierdzonych alergii wziewnych, warunków zamieszkania – uczęszczania lub nie do żłobka/ przedszkola/ szkoły, dokładnej lokalizacji placówki, typu budynku zamieszkania, piętra itp.