Eksperci

Eksperci

dr hab. n med. Wojciech Feleszko – Ukończył studia medyczne w 1994, a w 1999 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2013 jest doktorem habilitowanym w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą pediatrii, immunologii klinicznej i chorób płuc u dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kształcił się w zakresie niedoborów odporności (INSERM w Paryżu) oraz immunologii (doktorat w Centrum Biostruktury, WUM).  Otrzymał Nagrodę-Stypendium Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz odbył półtoraroczny staż postdoc (postdoctoral fellowship) w Klinik für Pädiatrie m. S. Pneumologie und Immunologie, Charité Universitätsmedizin (Berlin/Niemcy). Ma ponad piętnastoletnią praktykę w leczeniu chorób układu oddechowego, alergii i chorób infekcyjnych u dzieci. Jest autorem ponad licznych prac naukowych, artykułów, rozdziałów w podręcznikach, serii książeczek popularno-naukowych dla dzieci. Udziela się jako ekspert medialny w programach telewizyjnych, jest liderem opinii dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i technologicznego. Jest wykładowcą na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (wykładane przedmioty: pediatria, immunologia, choroby płuc, alergologia), członkiem zarządu Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), zainicjował i przewodzi międzynarodowej Grupie Roboczej do spraw zapaleń oskrzeli u dzieci w ramach EAACI. Wykłada na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach.  

dr hab. nauk technicznych Artur Jerzy Badyda – profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej, od 2010 r. kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki, jak również powszechną edukacją ekologiczną, w szczególności w obszarze skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska. 

Obecnie jest m.in. członkiem rady naukowej czasopism Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicineoraz Complementary and Alternative Medicine in Science, a także redaktorem statystycznym w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowai redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Challenges of modern technology. Ponadto, jest członkiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowiskooraz pełni funkcję prezesa Fundacji na rzecz Młodych Naukowców) i przewodniczącego Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej. Działa w towarzystwach naukowych i branżowych, będąc obecnie członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej(od 2014), ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP(od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji(od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc(od 2012) i członkiem European Respiratory Society(od 2011). Członek licznych grup doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych. 

dr Adam Czarnecki – Wiceprezes ARC Rynek i Opinia Socjolog, dr nauk ekonomicznych, współzałożyciel, współwłaściciel i wiceprezes instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia. Z branżą badawczą związany jest od początku jej istnienia na wolnym rynku, czyli od blisko 30 lat. Przez ten czas współzałożony przez niego instytut ARC Rynek i Opinia stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej wybieranych agencji badawczych w Polsce. W ramach instytutu utworzono pierwszy w Polsce panel do badań online – epanel, który do tej pory jest jednym z największych i najlepszych na rynku. Przez 18 lat był pracownikiem naukowym Katedry Rynku i Marketingu na SGH. Jest autorem licznych publikacji i współautor książek poświęconych tematyce badań marketingowych i komunikacji marketingowej, m.in. pierwszej w Polsce pozycji na temat product placement. Przez trzy lata był członkiem IRIS Council.

Aleksandra Ratajczak – doktorantka w Klinice Alergologii I Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ukończyła studia medyczne w 2016. Od 2017 jest doktorantem w Klinice Alergologii I Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzem rezydentem w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych na temat roli czynników środowiskowych w alergiach i chorobach układu oddechowego. W trakcie studiów była wielokrotnie nagradzana na konferencjach i zjazdach ogólnopolskich oraz międzynarodowych za prace autorskie. Prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi na wydziale lekarskim oraz wydziale nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest ekspert medialnym w programie „Onet Rano”. Naukowo interesuje się wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, w szczególności dzieci. Jej główne zainteresowania obejmują sposoby zapobiegania licznym objawom niepożądanym występującym pod wpływem drażnienia dróg oddechowych przez szkodliwe cząstki zanieczyszczonego powietrza oraz sposoby redukcji zaostrzeń astmy. Tematem doktoratu doktor Ratajczak jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na częstość infekcji dróg oddechowych i zaostrzeń astmy u dzieci oraz możliwości redukcji tych objawów poprzez zastosowanie oczyszczaczy powietrza z aktywnym filtrem HEPA.

mgr inż. Dominika Mucha – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 2012 r. ukończyła specjalność Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska i obroniła pracę magisterską pt. Próba analizy zależności między intensywnością aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy a ryzykiem wystąpienia schorzeń układu oddechowego. Praktyki zawodowe odbyła w Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (2012 r.), Departamencie Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Środowiska (2011 r.) i Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (2010 r). W 2013 r. ukończyła Szkołę Trenerów Ekologicznych prowadzoną przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Jest stypendystką Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej i odbyła miesięczny staż w CREAL (Center for Research in Environmental Epidemiology) w Barcelonie. W latach 2012-2017 lat pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Środowiskowych w firmie Astri Polska. Posiada szerokie doświadczenie pracy w projektach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest współautorką kilku artykułów opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach z listy ministerialnej A oraz wygłosiła kilkanaście prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z pomiarami jakości powietrza oraz wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. Jako ekspertka współpracuje regularnie m.in. z Krakowskim Alarmem Smogowym – czołową organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się jakością powietrza.