Metodologia

W ramach projektu naukowo-badawczego wykorzystano dwa podstawowe źródła danych:

 • Dane o poziomie pyłów zawieszonych pochodzące ze stacji monitorujących (średnia wartość dobowa pyłów zawieszonych) przypisanych do danych lokalizacyjnych dzieci (miejsce stałego zamieszkania oraz miejsca nauki). Wykorzystywane były dane ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (traktowane jako dane referencyjne) oraz dane z czujników firmy Airly. Ze względu na zachowanie jak największej dokładności w przeprowadzonym badaniu pod uwagę były brane wartości kwintylowe stężenia pyłów zawieszonych. 
 • Dane pochodzące z ankiet wypełnianych przez rodziców dzieci w wieku 3-12 lat. Pytania ankiety dotyczą występowania objawów przeziębieniowych u ich dzieci. Zastosowany do tego został standardowy kwestionariusz do pomiaru objawów u dzieci Winconsin Upper Respiratory Symptom Survey for Kid (WURSSS-K) w wersji polskojęzycznej (http://www.fammed.wisc.edu/wurss/use).
 • Ankieta miała postać kwestionariusza online możliwego do wypełnienia na komputerze lub smartfonie. 
 • Oprócz ankiet wypełnianych codziennie, na początku realizacji badania respondenci odpowiadają na zestaw pytań odnoszących się do ogólnego stanu zdrowia dzieci, skłonności do infekcji, podejrzewanych/potwierdzonych alergii wziewnych, warunków zamieszkania – uczęszczania lub nie do żłobka/ przedszkola/ szkoły, dokładnej lokalizacji placówki, typu budynku zamieszkania, piętra itp.

Dobór próby

 • Badaniem zostały objęte dzieci w wieku 3-12 lat,
 • W projekcie wzięło udział 1475 respondentów.

Zakres geograficzny badania

Badaniem zostały objęte dzieci z miejscowości, w których znajdują się czujniki mierzące poziom stężenia pyłów zawieszonych. Respondenci byli rekrutowani z panelu badawczego epanel.pl zarządzanego przez ARC Rynek i Opinia.

Czas trwania pomiaru i wielkość próby

 • Badanie zostało przeprowadzone od listopada 2018 do marca 2019 (sezon grzewczy i zwiększone stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu).
 • Pomiar prowadzony był codziennie (każdego dnia pozyskiwane były dane o stanie zdrowia około 100 dzieci)
 • Respondenci (rodzice) oceniali stan zdrowia swoich dzieci i występowanie dolegliwości przeziębieniowych codziennie w okolicach godziny 19-20. Respondenci otrzymywali codziennie o tej samej porze przypomnienie o konieczności wypełnienia kwestionariusza 
  (na telefon komórkowy, poprzez dedykowaną aplikację mobilną).
 • Każdy rodzic raportował stan zdrowia dziecka/dzieci przez co najmniej 3 następujące po sobie dni. W kolejnym tygodniu następni rodzice raportowali stan zdrowia dzieci. Rodzice, którzy chcieli wypełniać ankietę przez okres dłuższy niż 3 dni, mieli taką możliwość.