• Warszawski Uniwersytet Medyczny – Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowana przez Prof. Dr hab. n. med. Marka Kulusa, znajduje się w Szpitalu Klinicznym przy ulicy Działdowskiej 1 w Warszawie. Klinika diagnozuje i leczy pacjentów którzy przechodzą ostrą lub cierpią na przewlekłą chorobę układu oddechowego, chorobę alergiczną, lub chorobę immunologiczną, jak również prowadzi rozległą działalność naukową i dydaktyczną w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Klinika składa się z kilku zespołów: alergologii pediatrycznej, pneumologii pediatrycznej, ftyzjatrii pediatrycznej oraz immunologii pediatrycznej. Klinika ma istotny udział w kształceniu studentów medycyny – około 50% z nich przechodzi rocznie przez zajęcia w klinice. Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, a studenci biorą udział m.in. w pracach badawczych, prowadzonych w klinice, które corocznie prezentują na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków w Warszawie. Klinika jest jednostką organizacyjną uprawnioną przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie pediatrii, pneumonologii i alergologii. Rocznie kształci się tutaj około 50-60 stażystów podyplomowych, a 50 lekarzy odbywa staże kierunkowe (pediatria, medycyna rodzinna, pulmonologia, alergologia). Co roku Klinika organizuje ogólnopolską konferencję „Wiosenna Konferencja Alergologii i Pneumonologii Dziecięcej” na warszawskim Stadionie Narodowym. Rocznie klinika hospitalizuje 5 tysięcy pacjentów, udziela około 7 tysięcy porad alergologicznych i pneumonologicznych.

  • ARC Rynek i Opinia

ARC Rynek i Opinia to polska firma badawcza z 27-letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych oraz sondaży opinii publicznej. Agencja ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Realizuje badania dedykowane (ad-hoc) dla firm reprezentujących niemal wszystkie branże. W swoim portfolio posiada również szereg projektów syndykatowych dotyczących m.in. sponsoringu, programów lojalnościowych czy promocji. ARC Rynek i Opinia posiada własny panel badawczy do badań online (epanel.pl), który, skupiając ponad 75 tysięcy użytkowników, należy do największych na polskim rynku. ARC Rynek i Opinia posiada certyfikaty PKJPA i PKJBI, a wszystkie badania realizuje w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.  ARC Rynek i Opinia jako jedyna agencja badawcza z Polski należy do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS i realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. 

  • Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Politechniki Warszawskiej

Zakład powstał w 2007 roku, w wyniku zmiany struktury organizacyjnej ówczesnego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, poprzez połączenie Zakładu Zastosowań Metod Matematycznych oraz Zakładu Chemii Środowiska. 

Obecnie działalność Zakładu prowadzona jest w 3 zasadniczych obszarach, wokół których skupione są działające w Zakładzie zespoły: Informatyka Środowiska i Zarządzanie Ochroną Środowiska, Statystyka i Badania Zdalne Środowiska oraz Chemia Środowiska.

W ramach pierwszego z nich prowadzone są m.in. badania i rozwijane metody tworzenia, przesyłania, przechowywania, przetwarzania, modelowania, interpretacji, prezentacji oraz rozpowszechniania danych i informacji do rozwiązywania problemów ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Informatyka Środowiska wykorzystywana jest również, do wspomagania zarządzania ochroną środowiska w działalności przemysłowej, obejmującego wpływ racjonalnego zużycia energii, wody, surowców, gospodarki odpadami i kontroli emisji w procesie produkcji na konkurencyjność wyrobu na rynku. W ramach Zakładu Statystyki i badań Zdalnych Środowiska nowoczesne metody statystyki klasycznej i przestrzennej wykorzystywane są do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z badaniami środowiska, w tym dotyczących obniżenia kosztów i racjonalizacji tych badań. Badania Zdalne Środowiska wykorzystują różnego rodzaju zdjęcia satelitarne pochodzące z satelitów różnego typu do obserwacji powierzchni Ziemi dotyczących przykładowo wilgotności gleby lub zmian w pokrywie leśnej. Badania zdalne wykorzystywane są do szybkiego monitoringu dużych obszarów, których zbadanie klasycznymi metodami pomiarowymi byłoby niemal niemożliwe. W ramach trzeciego zakładu – Chemii Środowiska – prowadzone są badania chemiczne wód, ścieków i osadów, badania metali w środowisku oraz mikrozanieczyszczeń organicznych.