Zespół badawczy

Anna Dąbrowska
Kierownik Zespołu Badawczego
ARC Rynek i Opinia
Michał Dubrawski
Kierownik Laboratorium Analiz Badawczych
ARC Rynek i Opinia
Mariusz Gryc
Senior Project Manager
ARC Rynek i Opinia
Marta Marchlewska
ARC Rynek i Opinia